ohkohvadmin

ohkohvadmin

Kas kohv võib olla ka kasulik?

Kohviuba on tihti ülekohtuselt peetud tervist kahjustavaks – just, Sinu vanavanaisa ilmselt arvas, et kohv peatab laste kasvu või toob ilmtingimata kaasa südamehaigused. Viimased (teaduslikult tõestatud, nagu tihti üteldakse) uurimised on aga järeldanud vastupidist – pigem on kohv isegi Sulle…